Gör din nya affärsplan online

...eller fortsätt där du var sist!

Starta direkt!

Varför en affärsplan?

Arbetet med affärsplanen är A och O för den verksamhet du funderar på att starta. Det är först efter du påbörjat arbete som du har ett vettigt beslutsunderlag för att starta eller inte starta ett företag.

Det är inte bara du som får ett beslutsunderlag utan även Dina nära ”samarbetspartners” som banken, försäkringbolaget, revisorn, redovisningsbyrån, styrelseledamöter etc. De har rätt att få ett skriftligt underlag på hur verksamheten är tänkt att fungera.

Affärsplanen är ett föränderligt dokument eftersom förutsättningarna hela tiden förändras. Förändra och bygg på din digitala affärsplan så ofta du behöver!

Affärsplanen beskriver:

- Affärsidén
- Hur verksamheten är tänkt att fungera
- Vad företaget planerar att göra
- Verksamhetens mål
- Hur dessa mål ska uppnås

Affärsplanen behövs:

- för att finnansiären (banken) ska kunna bedöma risken med din nya verksamhet
- för att du själv ska se ditt företags styrkor och svagheter (att åtgärdas)
- för att visa andra intressenter, medarbetare, samarbetspartner m.fl. vilket intressant och lönsamt projekt du har
- för att underlätta diskussioner och förhandlingar med tilltänkta kunder och leverantörer
- framförallt för att underlätta det praktiska arbetet när verksamheten startar

Bygg en affärsplan online!

Behöver du råd?

På NyföretagarCentrum får du kostnadsfri och konfidentiell rådgivning inför din företagsstart. Vi täcker över 200 kommuner med rådgivningen och vår målsättning är att bidra till fler livskraftiga företag.

Boka kostnadsfri rådgivning här