Snart är du där...

  1. Skapa en användare
  2. Skapa en ny Affärsplan
  3. Börja bygga!

Skapa en användare

Jag har redan ett konto

Innehållet i din affärsplan (www.nyforetagarcentrum.com) är konfidentiellt. Du ansvarar själv för ditt innehåll i din affärsplan. Din affärsplan lagras i max 24 månader efter din senaste ändring. Tillse därför alltid att hålla din affärsplan aktuell om du önskar att den ska sparas. Efter 24 månader utan ny notering i din affärsplan kommer din affärsplan att raderas. Vid behandling av personuppgifter följs GDPR.

Vem är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som Du översänder till oss? Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, i detta fall är det NyföretagarCentrum Sverige (fullständigt namn: Stiftelsen Svenska Jobs and Society, org.nr: 802013-7116). Har Du frågor eller vill Du komma i kontakt med personuppgiftsansvarig så gör Du detta via följande kontaktuppgifter:

NyföretagarCentrum Sverige
Ferkens Gränd 3
111 30 Stockholm
Tel: 08-14 44 00
E-post: IT@nyforetagarcentrum.se